IECC

Job placement for healthcare professionals.

IECC

การจัดหางาน

IECC เสนอบริการหางานที่ครอบคลุมรอบด้านสำหรับแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่มีเป้าหมายเพื่อขยายฐานอาชีพของตน เราให้บริการโปรแกรม OPT/CPT ในการหางานและให้บริการด้านวีซ่า H1B สำหรับผู้ที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ด้วยความเข้าใจในวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานของคุณ เราสัญญาว่าจะชี้แนะแนวทางที่ทำให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานให้ได้มากที่สุด ตรวจสอบโปรแกรมของเราด้านล่าง และสมัครเลย วันนี้!

Eligible professions

CPT & OPT

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (Optional Practical Training: OPT)

ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวที่ออกให้กับนักเรียน F-1 เตรียมความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาของตน

คุณสมบัติ:

  • มีวีซ่า F-1 ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษาก่อนหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งปีในวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
  • นักเรียน ESL (English as Second Language)

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตร (Curricular Practical Training: CPT)

การอนุญาตให้นักเรียน F-1 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาเอกที่เรียนแบบได้รับค่าตอบแทนหรือแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน

คุณสมบัติ:

  • มีวีซ่า F-1 ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษาก่อนหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งปีในวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
APPLY

บริการรับรองและส่งต่อ (Referral Service)

การจัดหางาน

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาต RN/PT ในสหรัฐอเมริกา เราสามารถช่วยคุณด้วยการให้บริการ:

  • - การรับรองใบอนุญาต (License endorsement) ในนิวยอร์ก
  • - การแก้ไขเรซูเม่ (ประวัติ)
  • - การจัดหางานตำแหน่งพนักงานรายวัน/พนักงานประจำ

ให้บริการทั้งในแบบครบวงจร หรือแยกบริการตามที่คุณร้องขอ

APPLY

H1B

วีซ่า H1B เป็นวีซ่าทำงานประเภทชั่วคราวสำหรับแรงงานชั่วคราว ที่ออกให้สำหรับอาชีพพิเศษ โดย IECC USA จะเป็นสื่อกลางระหว่างคุณกับนายจ้างที่เสนองานในสหรัฐอเมริกาให้ และยื่นคำร้องขอวีซ่า H1B ในนามของคุณ ตอนนี้การบริการของเรา มีไว้สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

APPLY

ติดต่อเรา

IECC มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติ ให้ได้รับตำแหน่งจ้างงานเป็นการถาวร และจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในสหรัฐอเมริกา กรุณาอัพโหลดประวัติส่วนตัวของคุณหรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Contact